8 av 10 EHL klubber på handlingsplan sesongen 2024-2025: Men hvorfor?

Kun Storhamar og Stavanger som ikke er på handlingsplan.

Så kom da nyheten om tingenes tilstand i vår øvre liga mht regnskaper etc. Man kan jo ikke akkurat si at det er noe kvalitetsstempel for ligaen når 80%  av lagene nå må følges opp økonomisk. Se nederst for “handlingsplan, og hva det betyr)

 

Aller først må det bare sies:

Dette med ansvarlige lån for å klare kravene er innenfor regelverket slik det praktiseres nå. Jeg personlig liker ikke at den muligheten finnes, altså den muligheten å legge frem lånte penger som egenkapital, men regler er regler så da må man bare godta det.

Da er det på en måte ikke noe poeng å henge seg opp i Storhamar, Lillehammer og andre klubber som bruker regelverket slik det er nå. Hvorvidt det er spesielt smart å drive en klubb slik er selvsagt noe helt annet.

 

Det er da altså slik at 8 av 10 lag er på handlingsplan nå. Det er nå en ting å være på plan, noe helt annet er jo hvorfor de er der. Alle husker jo Sparta som var på plan og hadde krav på seg til å generere et visst overskudd. De klarte ikke det, de gikk med overskudd men ikke nok overskudd ihht plan, og fikk da -3 poeng ved oppstart fjorårets sesong. Hvis det var Spartas år 1, så var forrige sesong år 2, og da kommende sesong år 3.

Igjen: Sparta hadde forpliktet seg, de klarte det ikke, og fikk sin “straff”. Jeg synes heller ikke det var spesielt innafor, men om man skal følge reglene, så måtte det bli slik, helt uavhengig av Forbundets egen økonomi.

 

Foran forrige sesong kom Forbundet med følgende:

“Foran sesongen 2023/24 har økonomien dessverre forverret seg, og det er 7 klubber som nå må inn på Handlingsplan”.

“Manglerud har negativ egenkapital og kommer inn på en 3-årig handlingsplan. Det samme gjelder Storhamar, Lørenskog, Comet og Narvik”.

Sparta var jo allerede på plan da den nyheten kom. Lillehammer ble tatt av pga det ansvarlige lånet de tok i fjor.

Jeg lurer på: Hvor ble det av Storhamar på “årets liste” hvis de havnet på en 3-årig handlingsplan i fjor? Ble de fjernet fra listen nå fordi de fikk til det ansvarlige lånet opp mot hall-navn og dermed er på positiv egenkapital siden i regnskapet? Edit: Storhamar innfridde krav i sin ett-årige handlingsplan og er derfor ikke på plan.

 

Eller:

Er det slik at alle 8 er på en splitter ny 3-årig handlingsplan som starter nå, etter nytt regelverk?

 

Comet

Frisk Asker

Lillehammer

Lørenskog

Narvik

Sparta

Stjernen

Vålerenga

 

 

Handlingsplan:

Handlingsplanen er styrets/klubbens plan for hvordan klubben skal oppnå tilstrekkelig rating og/eller positiv egenkapital. For klubber som befinner seg i kategori I må Handlingsplanen vise hvordan klubben skal etablere seg som en kategori II klubb/selskap innen maksimum 3 år. Klubben og deres eventuelle AS skal legge ved et budsjett opp til 3 år frem i tid. Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, samt en estimert balanse hvert år (se § 1 – krav til rapporteringsmaler).

Alle klubber med negativ egenkapital har 3 år på å rette opp denne uavhengig av deres rating – Handlingsplan skal vise og underbygge inndekning av den negative egenkapitalen. Klubber med negativ egenkapital skal selv dokumentere sin Handlingsplan gjennom rapportering per 15.03 (se § 4.1 e og § 5.1 e). Forslaget må til slutt godkjennes av NIHF for at klubben skal være lisensberettiget, og forslaget skal inkludere minimum et delmål per år i denne 3 årsperioden.

Delmålet skal måles via det reviderte regnskapet per 31.12. På det tredje delmål skal klubbens rating være i kategori II eller bedre. Dersom Handlingsplanen ikke blir godkjent, vil NIHF kunne stille tilleggskrav til innholdet i Handlingsplanen før lisens blir behandlet og eller innvilget

Klubben/Selskapet skal redegjøre og kommentere hvordan den negative egenkapitalen skal inndekkes og hvordan driften skal finansieres inntil målet er nådd (se § 1 – krav til rapporteringsmaler).

Dersom klubbens/selskapets resultatutvikling har store avvik ift. budsjett, kan NIHF bestemme at klubben settes på listen over klubber med Handlingsplan uavhengig av dets egenkapital og rating.

Klubber med krav om «Handlingsplan» medfører månedlige rapporteringer fra august tom januar (med tall fra siste dato i måneden før). Rapporten skal være NIHF i hende innen den 20. i hver måned. Rapporten skal inneholde resultat og budsjett pr. siste dato i foregående måned, likviditetsoversikt, årets budsjett, årets prognose og balanse og resultat fra det foregående kalenderår (se § 1 – krav til rapporteringsmaler).

Klubber som er under Handlingsplan plikter å holde interimsrevisjon med revisorrapport for regnskap per 31.08, med frist for innsending 20.09. Klubber som havner på listen over klubber under Handlingsplan vil i de tilfeller NIHF finner det nødvendig kunne bli avkrevd revisorbekreftet balanse i forhold til perioderapportering.

En klubb som er klassifisert i kategori I fjernes fra listen «klubber med Handlingsplan når deres rating pr 31.12 viser kategori II eller bedre og egenkapitalen er positiv. Dersom en av fristene for delmål ikke er nådd, kan dette være en indikasjon på at Handlingsplanen likevel ikke har vært tilstrekkelig for å oppfylle lisenskriteriet.

NIHF vil i slike tilfeller kunne kreve revidering av Handlingsplanen, herunder utarbeide nye tiltak/kriterier frem mot neste delmål.

En langsiktig nedbetalingsavtale/ lån kan være en del av en Handlingsplan. Slike avtaler forbedrer imidlertid ikke umiddelbart en negativ egenkapital, men gir klubben en mulighet til å kunne fortsette en normal drift. Ansvarlig lån kan erstatte egenkapital dersom det følger forutsetningene oppgitt i regnskapsloven Side 9 av 17 og aksjeloven.

Lånet må ha prioritert etter all annen gjeld. Klubber som benytter seg av ansvarlig lån skal ved rapporteringsfristen 15.mars legge ved en signert kopi av låneavtalen. Alle klubber skal benytte NIHF’s mal for Ansvarlig lån. Mal for låneavtalen oversendes ved forespørsel, men den ligger også ute på våre nettsider. Ved behov kan NIHF kreve lånet konvertert til Egenkapital Ansvarlig lån betraktes som egenkapital når kriteriene ovenfor er oppfylt. Klubber med et ansvarlig lån som dekker hele den negative egenkapitalen kan bli fritatt for månedlig rapportering og langtidsbudsjett. Låneavtalen for det ansvarlige lånet vil i dette tilfelle utgjør klubbens Handlingsplan.

Det vil bli stillet strenge krav til resultatbudsjett i en situasjon hvor det foreligger en negativ egenkapital og/eller kategori I rating.

(dette var i hvertfall tekst sist jeg sjekket)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg