Arrangere kamp sier du… vel, la oss se

Her er et par-førtisju ting å huske på

Norges ishockeyforbund har gitt ut en blekke tilsvarende hva fotballforbundet gjorde. Her er noe av det som står i den “blekka”. Det finnes også regler for tv etc.. men det blir for enda mer interesserte.

Edit: Dette er en blanding av Forbundets “ord” og mine “ord”..

VIKTIG: Hver og en av oss må hjelpe klubbene våre i å klare følge alle disse regler/retningslinjene for gjennomføring av matcher. Vær litt “politi” på arenaen så ikke dustemikler klarer ødelegge oppstart sesong, og/eller i verste fall stoppe den etter noen få kamper. 

Retningslinjene definerer krav til gjennomføring av ishockeykamper innen toppidretten (offisielle kamper, turneringskamper og treningskamper) og arrangementer hvor det tillates tilskuere. Dette for å sikre forsvarlig smittevern under covid-19 utbruddet.

Protokollen tar utgangspunkt i følgende tre grunnpilarer for å hindre/bremse smittespredning:

A. Syke personer deltar ikke ved gjennomføringen av kamper
B. God hygiene praktiseres på kamparenaene
C. Kontakt redusere så langt som mulig – 1m

(det siste der gjelder ikke dere spillere.. Det skal ikke tas colorline-svinger i rundvant eller bak mål.. det skal smelles på)

Retningslinjene er et tillegg til de retningslinjene som gjelder for trening med nærkontakt, og beskriver kun de tilleggskrav som stilles i forbindelse med kampavvikling der publikum er tilstede.

Spiller, trener eller person i støtteapparat som har vært nærkontakter av smittet person på eget lag eller et motstanderlag skal følge Folkehelseinstituttets råd om karantene for nærkontakter.
Det er lokale helsemyndigheter som definerer hvem som er nærkontakter. Normalt vil både med og motspillere av den smittede bli definert som «andre nærkontakter». Det betyr at de testes for smitte og ellers kan følge vanlig «spillerkarantene». Man kan fortsatt spille kamp som normalt ved symptomfrihet og negativ test.
Dersom flere enn 1 spiller/trenere/personer i støtteapparat får påvist covid-19 må det gjøres en konkret vurdering av om kamper kan fortsette i samråd med lokale helsemyndigheter. Klubbene skal forholde seg lojalt til alle pålegg fra helsemyndigheter.

(i fotballen er de bekymret etter innstramming, det bør hockey også være, for i verste fall må ett eller flere lag i full karantene om en spiller tester positivt)

Klubbene må sørge for at alt personell etterlever god håndhygiene (vasker hender eller bruker desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol). Desinfiserende middel skal finnes tilgjengelig i umiddelbar nærhet for alt personell, herunder også ved alle innganger til kamparenaen.

(her kan vi alle godt si ifra til klubb/hall om det mangler utsatt antibac)

Utsatte områder (som toaletter, dørhåndtak, trappegelender etc.) skal ha forsterket renhold, og være rengjort før personer ankommer kamparenaen. Klubber og/eller eier av arenaen skal sikre rutiner og lokale renholdsplaner.

Alle toaletter som er i bruk skal ha godt renhold, før, under og etter arrangementet. Det sikres at såpe eller desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk. Tørking av hender skal skje med engangspapir som kastes i lukkede beholdere.

(hører dere… vask henda når dere har stått der og holdt i snoppen)

Kamparenaen er et arbeidsområde og kun personer som har arbeidsoppgaver nødvendige for å gjennomføre kamp-arrangementet, samt tilskuere skal ha adgang i forberedelsene til og ved gjennomføring av kamp eller arrangement.

Arrangør/hjemmelaget skal sikre at det foreligger en plan for holde personell adskilt, og at denne distribueres til alt nødvendig personell. I planen skal det defineres arbeids- og tilgangsområder for personell med adgang til kamparenaen. Formålet med planen er å redusere kontakt mellom personer til det absolutt nødvendige.

Planen må omfatte alle arbeidsfunksjoner og andre personer som er til stede før, under og etter en kamp. Blant områdene som må tydelig defineres og hvor tilgang må begrenses er:
• Område for førstehjelpspersonell
• Område for ankomst og avreise utenfor arenaen før og etter kamp
• Område for media/journalister, herunder inngang og opphold under kamp
• Område for TV-produksjonspersonell, inkl. parkering for OB-buss
• Område for TV- kommentatorer
• Område for fotografer, sosiale medier, etc
• Områder for «mixed zone»/intervjuområde

Sekretariatets og utvisningsboksenes oppsetning skal sikre at 1-meters regelen kan overholdes så godt det går under kamper.

Garderober og dusj kan benyttes. Avstandsgrensen på 1m skal opprettholdes så langt det er mulig, også i dusj. To garderober må benyttes om nødvendig. Det må gjøres lokale tilpasninger ut fra utformingen av garderobene og dusjene. Fellesdusjene skal rengjøres grundig etter bruk.

Det skal ikke håndhilses etter kamp, men på signal fra dommer stiller lagene på sine respektive blålinjer, kapteiner og spillere hilser med køllene mot hverandre og dommer-teamet. Deretter starter kampen. Dommere er ansvarlig for gjennomføring av tilpassede prosedyrer for hilsning.

(denne skjønte jeg ikke… jeg går ut ifra at denne hilsingen skjer når kamp er ferdig og ikke “deretter starter kampen” slik det står her)

Alle personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med kamp eller arrangement (inkludert frivillige), skal gis god informasjon om smittevern og symptomer. De skal også ha kjennskap til arenaens/klubbens smitteverntiltak, samt beredskaps-planer ved oppstått smittetilfelle. Plakater med generelle anbefalinger om hvordan man kan forebygge smitte bør henges opp i områder hvor personer ferdes på kamparenaen. Plakaten bør inneholde informasjon om hvem
som skal kontaktes dersom man får symptomer på Covid-19. Klubben og/eller eier av arenaen(e) skal dokumentere hvordan informasjon er gitt og hvordan
opplæring av eget personell er gjennomført.
Klubbene og/eller eier av arenaen(e) må sørge for å holde seg oppdatert på og følge råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter. Oppdatert informasjon om covid-19 smitte og symptomer finnes på nettsidene helsenorge.no og fhi.no.

I tillegg til publikum opptil 200 personer kan følgende personer være aktuelle å inkludere på tilgangslisten:
Lag/staber
Dommere/veiledere/NIHF
Arrangementsstab
Media
Medisinsk pers/Helse
Sikkerhet/vaktmannskap/billettør
Serveringspers/Kiosker

Hjemmelaget/arrangør har ansvar for at kamparenaen stenges for uautorisert personell senest 2 timer før kampstart

Hjemmelaget/arrangør har ansvar for at ankomst av ulike grupper personell (spillere,støtteapparat, dommere, media etc.) skjer på en kontrollert og sikker måte.

Hjemmelaget er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av adgangskontroll som sikrer at kun autoriserte personer får adgang til kamparenaen.

Elektroniske billetter med kjøpers navn påført skal benyttes. Hver tilskuer kan i utgangspunktet kun kjøpe 1 billett. Dersom man kjøper flere billetter, skal det oppgis navn på vedkommende. Det er ikke anledning å kjøpe billett ved ankomst/i døra. Det er klubben sitt ansvar å samle inn informasjon (f.eks navn og telefonnummer) som kan benyttes til eventuell smittesporing blant tilskuere som ikke er blitt registrert gjennom kjøp av elektroniske billetter.
Ved billettkjøp skal tilskuere få tydelig beskjed om at man skal holde seg hjemme dersom man ikke føler seg helt frisk
I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte tilskuere i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, skal kamparrangør, gjennom billettsystemet, ha oversikt over nødvendig kontaktinformasjon på tilskuere.

Klubbene oppfordres til å etablere en god kontakt med sine supportere om fordeling av evt. billetter. Det åpnes ikke for ståplasser.

Tilskuere skal informeres om hvordan arenaen skal tømmes etter kamp. Klubben har også ansvar for området umiddelbart utenfor inn- og utganger, slik at ikke ansamlinger oppholder seg der.

Tilskuere skal oppfordres til å gå, sykle eller bruke private transportmidler til hallen.

Det skal opprettholdes minimum én [1] meter avstand mellom alle tilskuere alle veier på tribunene. Egen plan/plakater/vakter skal henvise tilskuerne til definerte plasser/områder.

Det utformes egne speakertekster som omhandler smittevern som avspilles før og under kamper.

Det tillates salg av drikke på flasker, kaffe i pappbeger samt mat/varer som er innpakket. Man bør vurdere å opprette merking på gulvet for å regulere avstand ved kø. Der det er servering skal retningslinjer for serveringssteder følges.

Tilskuerplassene skal tømmes på en slik måte at avstandskravet opprettholdes til enhver tid. Det er hjemmelaget/arrangørens ansvar. Også området umiddelbart utenfor utgangen skal sikres med tanke på avstand.

Følgende grupper fra TV og media skal ha adgang til kamparenaen i forbindelse med kamparrangementer:
A. TV (live)
B. Radio (live)
C. Fotografer
D. Skrivende journaliser
F. Et lite utvalg representanter for klubbmedia/SoMe.

Kamparenaen skal så langt det lar seg gjøre ha inndelingen for media, samt definerte plasser de skal benytte. Kun fotografer (også SoMe) skal ha tilgang til ulike områder, eks bak mål.

Ved minste tegn til luftveisinfeksjon/feber – bli hjemme!

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg