Da er retningslinjene for sesongen 2021-2022 ute!

Kort og godt er det de samme retningslinjene som forrige sesong. Jeg gjengir de viktigste, slik jeg gjorde før forrige sesong, slik at alle, ALLE, kanskje har samme oppfatning fra start av denne sesongen.

 

Retningslinjer for gjennomføring av sesongen 2021/22

Disse retningslinjene gjelder sesongen 21-22, omfatter alle serier som administreres av NIHF, og vil være veiledende for vedtak som fattes av Forbundsstyret i forbindelse med utsatte og/eller avlyste kamper som følge av Covid-19.

Hovedprinsipp 1
Sesongen planlegges, og gjennomføres, med fullt kamp-program for alle serier. Det oppsatte kamp-programmet opprettholdes så langt det er mulig, men i utgangspunktet innenfor de aktuelle seriers første og siste seriekamp i henhold til oppsett. Alle serier avsluttes når dato for siste terminfestede seriekamp er passert. De serier som blir fullført som oppsatt, vil rangering bli i henhold til NIHF’s Kampreglement.

Hovedprinsipp 2
I de serier som ikke blir fullført som oppsatt, vil endelig rangering (tabellen) bestemmes ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent (likt i fjor).

Innen Prestasjon (Fjordkraft-ligaen, Eliteserien Kvinner. 1. div menn, 2. div menn, U20 Elite, U18 Elite), der den endelige rangeringen fra seriespillet avgjør videre spill (enten sluttspill eller kvalifisering), forutsettes det at et visst antall seriekamper er gjennomført for å kunne rangere. I denne sammenheng anses et kampantall tilsvarende dobbel serie være tilstrekkelig

OBS! OBS ! (NB! Det er kampantallet som er avgjørende, ikke at man må ha møtt alle lag 2 ganger, eller både hjemme og borte).

 

 

Retningslinjer for sluttspill i Prestasjon

I de tilfellene der man kan gjennomføre sluttspill i henhold til NIHF’s kampreglementet gjøres dette.
I de tilfellene der man ikke får gjennomført sluttspill blir det ingen rangering og ingen Norgesmester kåres. (CHL-plass sesongen etter tildeles seriemesteren om ikke CHL bestemmer annet.)

Forbundsstyret har myndighet til å vedta å gjennomføre et begrenset sluttspill slik at en endelig rangering om Norgesmesterskap kan kåres. Det gjelder klassene Senior Menn, Senior Kvinner, U20 Elite og U18 Elite.

 

Retningslinjer for kvalifiseringsspill

I de tilfellene der man kan gjennomføre kvalifisering i henhold til NIHF’s kampreglementet gjøres dette.
Om det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom Fjordkraft-ligaen, 1 div og 2. div etter endt seriespill vil lavest rangerte lag fra hhv Fjordkraft-ligaen og 1 div rykke direkte ned, mens lag rank 1 fra 1 div og 2 div vil rykke direkte opp. Dette forutsetter at seriene (Fjordkraft-ligaen, 1. div og 2. div) har blitt gjennomført med minimum kampantall likt dobbel serie.

OBS! OBS! NB! Det er kampantallet som er avgjørende, ikke at man må ha møtt alle lag 2 ganger, eller både hjemme og borte).

 

Retningslinjer for å få kamper utsatt/omberammet i Prestasjon med tanke på Covid-19

NIHF oppfordrer alle lagene til å gjennomføre oppsatte kamper så langt det går, men vi presiserer fortsatt at hensynet til smittevern er styrende. I NIHF’s behandling av utsatte kamper vil hvert enkelt tilfelle anses være unikt og kreve selvstendig vurdering ut ifra en helhetssituasjon.
NIHF anser at det vil kreves at et større antall spillere eller ledere i et lag som enten har fått bekreftet, eller har mistanke om smitte/er i karantene for at en kamp skal omberammes. Med større antall i denne sammenhengen menes 5 spillere eller flere.