Dødsveien Hønefoss – Oslo..!!

Nok en gang er Kong Vinter over oss med den underlige bieffekten at det faller ned noe hvitt fra himmelen som til den store overraskelsen for mange år etter år omdanner seg til noe glatt når det legger seg til ro på bakken.. Det er ikke måte på hvordan det bulkes og kræsjes…særlig når vi blir overrasket år etter år over det faktum at hardpakket snø er glatt..såpeglatt… Nåvel.. Nå skal ikke dette innlegget handle om snø og vinter… det skal handle om veien fra Hønefoss til Oslo.. en vei som blir brukt av uendelig mange mennesker året rundt… og hvor dessverre mange lokale og ikke lokale dør hvert eneste år pga den norske stats inkompetanse i veibygging, veiutbedring og planlegging…

Ut av Hønefoss støter man først på “Hønensvingen ved eplehagen”.. Her går E16 i 70-80 km/t og billister fra Jevnaker/Klækken står og prøver å kaste seg ut i trafikken med livet som innsats hver eneste dag. Mange lokale forslag ønsker planløst kryss her…men som vanlig er det mange dartforeninger, strikkeforeninger og eplekakebakeforeninger som er imot at man skal grave så mye som et spadestikk utenfor dagens eksisterende vei.

Videre kommer man til Steinssletta… et langt rett strekke som pløyer seg vei over jordene utenfor Hønefoss. Her var fartsgrensen 80 km/t før.. Nå er den 70.. Å sette ned fartsgrensen er nemlig et av de forslagene staten har et helt departement til for å pønske ut..  jeg er nå 43 år og har en ganske så god husk… Jeg kan ikke huske at det noensinne er gjort noen særlige utbedringer på dette strekket..ja annet enn å sette ned fartsgrensen.. pluss noen på- og avkjørsler.. Hva med bedre vei? Hva med bredere vei? Vi får bare takke staten og bøndene rundt dette langstrekket for at vi ikke har en bedre vei her…

Strekningen Vik – Storøya er sving på sving på sving på sving.. Det smeller daglig på dette strekket særlig på vinteren. da du passerer Garntangenkiosken og aner Sundvolden Hotel i det fjerne så er det bare å begynne å passe på.. da du passerer hotellet må du virkelig passe på.. Også på dette strekket har planleggingen nå vært en del av lokalmiljøets snakkis.. men man kommer selvsagt ingen vei da fugletittere, froskevernere, sommerfuglforkjempere, bønder med verneverdige traktorer samt lokale planleggere med klotoide-linjal-gaven fra uteksamineringen på kveldsskolen vil lage vei rundt ethvert lite fuglehus og verneverdig ku-bæsj i skauen..

Strekningen Storøya – Sollihøgda er nå egentlig en ganske fin vei… Bortsett fra skandalen Nestunnellen… Min påstand er at alle, absolutt alle, i statens vegvesen som har hatt noe med rehabiliteringen av denne tunellen å gjøre, som nå har tatt 2-3 år, bør pakke sine saker å gå fra jobben sin.. Planleggingen av denne rehabiliteringen har tydeligvis blitt gjort etter innfallsmetoden…. Da tunnellen var nesten ferdig så kom de på at det skal jo litt elektro inn der… og så ble det jo venting…for de eneste som kunne dette var jo opptatt… da dette var ferdig så kom man tydeligvis på at det måtte bestilles nødnett-saker… og dette var jo ikke på lager… så da måtte man vente litt på dette og… Og som om ikke det var nok.. da dette også var bestilt så kom man på at man må jo ha bredbånd inn i tunnellen osv.. og så måtte det inn etter venting… Da først begynte man å planlegge med å kanskje ha en øvelse eller to for å se at det er åpning i begge ender av tunnellen… og der står vi i dag.. Noen dager etter at en trailer veltet på omkjøringen rundt tunnellen..med de følgene det hadde…

Om jeg ser på strekningen Sollihøgda – Vøyenenga som den siste biten mot Oslo som jeg gidder å mene noe om.. så er det jo bare å applaudere de nye tunnellene og tofeltsveien i bunn av bakken.. Videre er det bare å ironisk-hånlig applaudere statens vegvesen nok en gang for å bruke massivt med skattebetalernes penger på et helt departement som klarte å komme opp med nok en gang 1) sett ned farten, og 2) sett opp midt-deler i bakken opp mot Sollihøgda.. Det er som om jeg har vært flue på veggen i departementet og hørt: “La oss sørge for at trafikken stopper når det snør, la oss sørge for at utrykningskjøretøyer ikke kommer forbi, og la oss sørge for at folk grisekjører på den ene lille forbikjøringen som vi lar være igjen”… og så gikk departementssjefen ut å kjøpte kake til alle sammen…

Kjære norske stat:  Få rævva i gir!!! Folkene som bruker denne veien dauer pga dere ikke bare skjærer igjennom og ber bønder, bille-vernere, fugletittere, våtmarksmyggklekkeforkjempere, Natur og ungdom, Sollihøgda Ve og vel, Hole Gås og Grillpølseforening, Steinsletta Kokkosnøtt og Sitronforening og Eplehagens venner om å holde helt kjeft… for menneskeliv er mer verdt enn alle de protestene dere klarer å skvulpe ut av dere…

Takk !!

Nå er det fredag.. parker bilen.. Ta dere et glass vin.

18 kommentarer
  1. Oy, wæ!!
   viste ikke at veien var sånn fra hønefoss til oslo!!
   hørtes ut som en skummel vei!!
   Ja burde kanskje blitt noen lyskryss eller noe i steden for vanlige kryss og utbedringer! men hva vet da vell innflytteren meg!:P

  2. Moving On: En del av veien er fortsatt noe forbanna dritt.. Noe har blitt bedre men noe er fundamentalt galt da bilparken stort sett bare blir sikrere og sikrere men det smeller likefullt like mye og mer.. Da må veistandarden tittes på..

  3. Hello hello!
   Veldig enig i at E16 er en kjerrevei. Meeen! Det at det er bøndenes skyld at steinsletta er så smal liker vi ikke å høre. Vi har fin lite vi skulle ha sagt hvis vegvesenet først evner å komme opp med en plan, blir forresten bredere vei der i løpet av 1-2 år. Veldig bra det, for da går det kanskje an å kjøre litt bred redskap langs veien uten å bli potensiell drapsmann 😉 Vi er ikke Jevnaker bønder heller akkurat! Hilsen steinsletta bonde 🙂

  4. Kjos: Hei hei.. Jeg mener på ingen måte at det BARE er bøndenes skyld at det ikke er noe bedre vei over steinssletta… Jeg bare påpeker det faktum at Statens Vegvesen ikke evner til å bestemme seg for en trase også basert på all verdens protester fra de lokale bønder, epledyrkere, nakkestøttehekleforeninger, gangveistøvsugere samt småtjukke steppedansere oppfostret i indre Åsa..

  5. Juhu! Det er bare en måte å få gjort noe med veier i Potet-Norge. Det har Senterpartiet forstått for lengst. Bor det en politiker nær en knaus, tettsted eller kryss – så blir det tunnel, bro og (ikke eller) gratis hurtigtog (minst 50 km/t) med en gang. Mao., stem Sp! Høhø.

  6. Hei. Jeg vet ikke hvem du er. Men kom tilfeldigvis over innlegget ditt, og ønsker å komme med en liten kommentar.
   Du snakker om sikrere biler, men fortsatt like mange ulykker. Derfor legger du skylda på veiene. Men det du helt har oversett i innlegget ditt her er den viktigste faktoren når det kommer til trygg og sikker trafikk, å også ulykker. Nemlig føreren av kjøretøyet. Enig i at veiene i nevnte område er modne for forbedring. Men det er allikevel førerens hele og fulle ansvar å være opplagt og fokusert når han eller hun kjører i trafikken, samt å kjøre på en måte som veiene tillater. Hvis alle hadde tenkt mer over sin egen atferd i trafikken og ikke lagt skylda for ulykker på alt annet. Da hadde vi hatt mange færre ulykker!

  7. Batman: Hei. Bare hyggelig å få kommentar på innlegget. Jeg unnskylder på ingen måte fører opp i alt dette, det jeg gjør er simpelthen å påpeke at det siden jeg var liten (størrelse og alder) knapt har skjedd en dritt på for eksempel Steinssletta. Det tar for lang tid i dette landet og særlig når det gjelder stamveier som dette er ifra Øst til Vest.
   Dessverre er det slik at Staten ikke skjærer igjennom fort nok og dermed kjører vi rundt, også forsvarlig, med livet som innsats..

  8. Det er egentlig sjelden jeg velger å la meg engasjere av innlegg som dette, men jeg lar det stå til denne gangen. (Mulig jeg har en dårlig dag.) Det er egentlig alltid litt interessant å lese “lekfolks” oppfatning av fagfeltet vegplanlegging, men det er sjelden perspektivene korresponderer med virkeligheten. Planprosessen generelt er prisgitt lokaldemokratiets forbannelse, og det er sjelden det er kompetansen til vegfagets folk som er hemskoen. Men demokratiet har bestemt at man i planlegging av infrastrukturprosjekter skal hensynta både store og små interesser. Når alle info er gitt, og løsning søkt med dette som bakgrunn, er det attpåtil det lokale kommunestyret som skal vedta foreslått plan, og altså ikke vegvesenet som har myndighet til å skjære gjennom og bestemme. Med hensyn til Nestunnelen spesielt er det jo ikke sånn at de elementene du nevner har kommet overraskende på planleggerne. Meg bekjent, via media, er det bare kunnskap om en spesiell type bille som kom en smule overraskende på. Nestunnelen er nå bygget som en av landets mest moderne tunneler, med alt nytt utstyr som er påkrevd. Den er også lagt til rette for at det skal kunne bygges en ny tunnel ved siden av, uten at Nestunnelen trenger å stenges. Nestunnelen kunne sannsynligvis vært åpnet for en tid siden men da måtte den også vært stengt igjen i forbindelse med oppgradering eller bygging av ny 4-felts veg. Og jeg kan forestille meg reaksjonene til folk da. . Minner også om vegtrafikklovens paragraf 3. Ja jeg er vegplanlegger og jeg kjører E16 til og fra Sandvika hver dag.

  9. Ruth Heidi: Som sagt til forrige leser som kommenterte så er det bare hyggelig å få respons. Tunnellen var bare en del av det opprinnelige innlegget men jeg visste vel da jeg skrev dette at den ville ta mye fokus. Jeg husker godt reaksjonene mht nevnte biller. Jeg husker og, i motsetning til deg da, at prosjektleder sto frem i Ring Blad og snakket om diverse elektro som ikke var ledig på markedet for tiden.. Hvorfor var ikke det bestilt og planlagt i henhold til en fremdriftsplan i rehabiliteringen av tunnellen? Jeg husker og at det de bestilte av nødnett/telefoner/etc ikke var “på lager” og samme prosjektleder duknakket måtte stå frem i samme Ring Blad og svare for nok en utsettelse. Jeg husker og, fordi det er i vinden i disse dager, at prosjektleder forteller at nå mangler det bare at brannvesen etc får kontrollert, sjekket, øvd osv.. men at de ikke hadde tid før en eller annen gang. Hvorfor var ikke alt dette bestilt ihht fremdriftsplan?

   Du peker jo på akkurat det samme som jeg avslutter med. Jeg synes det nå får være nok med at lokale fjols i politikk og andre kontorer skal få være med å trenere alle beslutninger som skal og må tas. Det får være nok nå med at lokalpolitikere kjører kommuner i dass og så ikke har råd/mulighet til å gjøre de nødvendige reguleringer og oppkjøp “ekspropriasjoner?” av det land vi trenger for å ha skikkelige veier.
   Min påstand er da så at staten og statens vegvesen som den profesjonelle skal og må ta beslutningene, dvs”skjære igjennom” for å få ting gjort.

  10. Nestunnelen var bare en lite del av det opprinnelige innlegget ditt, ja, men en spesiell del, de øvrige punktene faller for en stor del inn under generell planlegging, slik jeg leser det. Jeg har ikke jobbet med planleggingen av den nye Nestunnelen, og kan derfor ikke svare på spørsmålene dine. Men jeg våger meg allikevel utpå med noen betraktninger. Statens vegvesen gikk tidlig veldig bredt ut for å få tak i elektokompetanse, på planleggingssiden, -dette er kompetsane Statens vegvesen kjøper i det privare makerdet, til Nestunnelen, men det var ikke ledig kapasitet i markedet. Jeg kjenner ikke til rehabiliteringsplanen for Nestunnelen, men det som er gjort med Nestunnelen nå er nok langt mer enn en rehabilitering, det er nok mer å betegne som en nybygging – der det eneste som har gjort videre nytte er hullet gjennom fjellet. Hvis dette bakteppet stemmer ville det jo være bortkastet penger å bestille elektroinstallasjoner til en rehabilitering. De nye istallasjonene kunne ikke bestilles før elektroingeniørene var ferdig med planleggingen av den nye tunnelen. At det på det tidspunktet planleggingen var ferdig ikke fantes varer “på lager” synes ikke jeg planleggerne kan skyldes for.
   En tunnel må vær godkjent før den kan åpnes, denne godkjenningen omfatter hinsides mange punkter. Og jeg regner med mange av disse punktene er kommet til etter diverse ulykker i tunnel, med påfølgende krav om sikkerhet. Tunnelen skal også styres fra Vegtrafikksentralen, og denne styringen skal også testes og godkjennes før tunnelen tas i bruk. -Altså ikke bare ‘blålys’-etatene som skal godkjenne her.
   At “lokale fjols i politikken” burde hatt mindre makt i planprossessen kan vi være enige om. Jeg mener allikevel at lokale og regionale interesser skal gi innspill i planprosessen. Men denne prosessen bør være organisert på en slik måte at man unngår å få innsigelser til reguleringspaner fra øvrige statlige myndigheter, med det resultat at planen blir liggenede hos Mijøverndepartementet eller på Statsministerens Kontor for beslutning. – Enig med deg, altså. Men dette er det vitterlig ikke planleggingsmannskapet hos States vegvesen som kan lastes for! (-Og der skjønte jeg pluteslig hvilken setning i innlegget ditt som trigget meg!)

  11. Anonym: Det foregår en debatt i Ring Blad “as we speak” der også ordføreren i Ringerike er aktiv.. Det alle er skjønt enige om er at Nestunnellen har tatt for lang tid OGSÅ i forhold til opprinnelig plan og til revidert plan. Ordføreren kan selvsagt ikke svare debattantene annet enn litt innøvd svada her og der for han vil jo ikke irritere noen….og ikke har han vært prosjektleder for dette heller…
   Alle dine argumenter er gode nok de…men jeg påstår fortsatt at en helhetsvurdert og gjennomplanlagt fremdriftsplan med revideringer burde ha tatt høyde for masse av dette rotet som folket og lokalavisen har avdekket i forbindelse med rehabiliteringen av Nestunnellen..

  12. Bra innlegg!
   Til Batman. Man kan selvsagt peke på førernes ansvar, satse på holdningskampanjer og håpe på det beste, men det er bare det at det vil aldri virke!
   Husk at i Norge har du kanskje 2 millioner bilførere, og erfarings- og ferdighetsnivået varierer selvsagt mye. Om 10 prosent er dårlige førere, betyr det at 100-vis av disse kjører E16 hver dag, og når trafikken er så stor som der, vil det helt selvsagt skje mange kollisjoner, som bare en forbedring av trafikkmiljøet kan avhjelpe. Høyt trafikkerte veier må bygges for å unngå å sette bilførere i situasjoner der ikke behersker. Det er rett og slett det eneste som virker!
   Det betyr 4-felts veier, hvor motgående trafikk er isolert fra hverandre.
   Hvis taktikken til Batman hadde vært brukt i flytrafikken, hadde man fortsatt hatt mange ulykker med fly. Kun fokus på hele luftfartssystemet, mer spesifikt på å lage systemer som unngår å sette flygerne i situasjoner de ikke behersker, har vært en kjempesuksess. Akkurat det samme må gjøres i biltrafikken.

  13. Det eneste jeg gidder å si om en så håpløs gjeng som har hatt denne tunellen som prosjekt er: Fukushima som er en million by ble totalt utslettet etter tsunami og gjennoppreist i løpet av ca 2 år.. Tunellen på høgda er ikke lengre enn at du kan pisse igjennom den og det har tatt 3 år å pusse den opp? Ikke bygge den, men pusse opp.

  14. En morsom fremlegging av flere problemer på veien fra Hønefoss til Oslo. Jeg har to kommentarer: For det første, er det en ting de ikke er så er det at de er inkompetente i planlegging. De har planlagt denne veien siden tidenes morgen. For det andre så er det tydeligvis ikke noe problem å ta av jordene på Steinssletta, det vises jo nå ved at de skal gjøre veien bredere. Dog må det sies at dette kun er for å få satt opp midtdeler her også, som vi er enige i at skaper enda fler problemer…

  15. Helt enig, veistrekningen bærer preg av typisk norsk statstenkning, altså med RÆVA!! I tillegg er det et paradoks at kommer man fra Sandvika, er det ikke lov/mulig å kjøre forbi noen mellom siste lille tofelt på vei opp til Solihøgda og frem til tofelten ved Vik. Nå er det vegarbeid på veistrekningen ved Vik, samt planer om midtdelere både der og på Steinssletta, så det vil vel være i tråd med Norsk veipolitikk å stenge for forbikjøringsmuligheten der også!! Hva oppnår de med dette, jo at folk blir forbanna etter å ha ligget bak en saktegående trailer helt fra Sandvika og derfor velger å kjører forbi på en uoversiktlig strekning!! Det er trafikksikkerhet det!!

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg