Jeg…….Jeg ble vurdert !!

Vurderingsboka… Fryktens bok..!

Jepp… jeg er altså gammel nok til å ha blitt vurdert da jeg gikk på barneskolen… Lærerne skulle altså gi en vurdering av eleven 2 ganger i året og eleven selv måtte gå kanossagangen hjem etter at lærer hadde skrevet sitt, tatt kopi med blåpapir, underskrevet og levert ut i klasserommet.. Vurderingsboka skulle så underskrives av en av de foresatte.. Man undres fortsatt på hvor mange som var taktiske å leverte den til rette forelder litt avhengig av hva som stod der..

Og nå.. fordi jeg fant igjen min bok, og kone/barn har ledd så de har grini over enkelte passiarer i denne…så outer jeg rett og slett meg selv…

Elev – Vurdering på barnetrinnet i grunnskolen.

Til eleven: Gjennom denne boka gir skolen melding til hjemmet ditt om hvordan det går med deg i skolen. Meldingene er derfor ikke skrevet til deg, men lærerne dine ønsker først og fremst å drøfte med deg det som blir skrevet. På den måten vil du få rede på hva du selv kan gjøre for at skolearbeidet skal gå best mulig.

1. skoleår 1977/78, termin 1. Skolestart, ingen vurdering.

1. skoleår 1977/78, termin 2. Jim er en våken og kvikk elev med gode teoretiske anlegg. Han arbeider imidlertid noe ukonsentrert og unøyaktig og har ikke hatt den mest ønskede orden i skolesakene.

2. skoleår 1978/79, termin 1. Spesielt bedret innsatsvilje i skolearbeidet.

2. skoleår 1978/79, termin 2. Ingen bemerkninger.

3. skoleår 1979/80, termin 1. Jim trenger av og til bedre “stoppekran” på umiddelbare tanker og meninger.

3. skoleår 1979/80, termin 2. Viljen og farten gjør litt for ofte resultatet dårlig. Arbeidsinnsats varierer for mye med humøret. Orden og system må bli bedre i for eksempel matematikk rutebok.

4. skoleår 1980/81, termin 1. Oppfølging av regler for skriftlig orden må bli bedre. Jim ville ha stor fordel av mer stabilitet i engasjement og innsats.

4. skoleår 1980/81, termin 2. Generelt tilfredsstillende orden. Et pluss for bedret skrift. Et lite minus for umiddelbar høyt-tenkning.

5. skoleår 1981/82, termin 1. Orden er tilfredsstillende med enkelte glipp. Adferd er også tilfredsstillende med unntak for “sure stunder”.. Jim er vanligvis kjekk og grei,

5. skoleår 1981/82, termin 2. Innsatsviljen varierer. Generelt tilfredsstillende orden. En del tilfeller av svar og kommentarer må anføres. Humør er en betydningsfull men variabel faktor i Jim’s arbeide. Med viljes-styring av dette ville resultatet stå mer i stil med evnene.

6. skoleår 1982/83, termin 1. Flink i fag men har hastverk. Jim virker spaltet i sin innstilling til og gjennomføring av skolearbeidet, ja til skole og læring i det hele. Dette gir seg også utslag i oppførselen, tidvis negativt. Jim bør gå inn for å ville det han skal gjøre (i stedet for å) mer enn å gjøre det han vil selv.

6. skoleår 1982/83, termin 2. Innsatsen varierer. Skorter litt på utholdenhet og vilje til solid arbeid. Adferden er generelt god, men noe negativt innstilt. Jim har gode evner som vil gi resultater når de blir brukt på en positiv måte. Lykke til!

Ragnhild Berg, Eikli skole 16 juni 1983.

Som den skarpe leser kan se så gikk vi kun 6 år på barneskolen… Det var vel egentlig 6 greie år..  

Jeg kan ikke si jeg har tatt skade av å ha blitt vurdert..

Det får andre vurdere…

skål !!!

 

14 kommentarer

Siste innlegg