Ulik barneoppdragelse…

…fritar vel ikke for å lære ungene folkeskikk?


(takk google)

Det er ingen hemmelighet at jeg er sterk tilhenger av oppdragelse og folkeskikk. Det er vel strengt tatt ingen hemmelighet at jeg legger absolutt all byrde for å lære ungene den vanlige dannelsen og folkeskikken på foreldrene som tross alt har valgt å sette barn til denne verdenen. Det har vel og sydet igjennom i mange innlegg etter hvert at jeg synes ganske så mange foreldre er for slappe med å oppdra ungene sine til å kunne den simpleste formen for høflighet mot hverandre og spesielt mot voksne personer. Det hjelper altså i mine øyne ikke å unnskylde seg med at man er mye syk eller på annen måte berørt når det gjelder å sette den riktige veien for et barn. Alle barn kan lære, og alle foreldre kan lære bort.

Alle unger kan lære det mest elementære hjemme, og det ER hjemme/av sine foresatte man skal lære det, som for eksempel å hilse pent, som å takke når man blir gitt noe, som å vente på sin tur i en eller annen kø, som å samarbeide med andre, som å snakke til andre og med hverandre med respekt og lære at å banne ikke er å foretrekke, som å dele med andre, som for eksempel å si unnskyld og som for eksempel ren og skjær bordskikk. Lærer man ungene dette fra de er små så er det så mye lettere å bygge videre på alt det barna skal lære feks på skolen.

Når alt dette er sagt så skjønner jeg jo at alle barn er ulike og at alle foreldre velger sin måte å gjøre ting på. Det jeg derimot ikke skjønner er at for eksempel fri barneoppdragelse ser ut til i mange tilfeller å føre til at barn nærmest har blanco-fullmakt til å oppføre seg dårlig og nærmest gjøre som de vil både i gata, på skolen og i idretten fordi de ikke møter konsekvenser. Et minimum av oppdragelse bør man vel kunne forlange av alle uansett oppdragelsesmåte? Oppdragelse handler om å gi barna en ballast i livet som de kan ta med seg og bygge videre på. Hvis barnet går gjennom hele oppveksten uten å oppleve en eneste gang å måtte stå til rette for det han/hun har gjort så har du jo bare sydd enorme sofaputer under armene dems. Oppdragelse handler om å gå foran som et godt eksempel, snakke mye med ungene, forklare og vise.. Oppdra med kjeft virker ikke… Oppdra med snakk og gi barn en forståelse for at alt har en konsekvens virker. Det aller værste du gjør er jo å la ungen din slippe unna da du evt har gitt en konsekvens-advarsel.

Dessverre så ser man altfor mange unger nå som føler det fritt å trash-snakke til voksne og eldre.

De gjør som de vil….uten konsekvenser.

De forlanger respekt…men gir ikke noe tilbake.

……og nei… ikke alle barn med fri barneoppdragelse er ufordragelige…det var et eksempel

#oppdragelse #barn #foreldre

5 kommentarer

Siste innlegg