Nei, du får ikke 70 tusen pr fosterbarn

Slutt å sitte bak tastaturet og spre usannheter.

Du får altså ikke 70 000 i måneden for å være fosterhjem for et barn. Du er ikke i nærheten av sånne summer engang. Tjener man godt i sitt vanlige arbeid, men blir bedt om å være hjemme et år, pga barnets behov, kan det komme opp større summer enn vanlig godtgjørelse, men det er da ikke for å være fosterhjem.. det er fordi BV da erstatter arbeidsinntekten. Selv den verste kritiker av barnevern og fosterhjemsordning må klare se forskjellen på dette. Du kan ikke be en som tjener 500 tusen i året være hjemme et år og si “men du må klare deg på fosterhjemslønna.

Blir du rik av å være fosterhjem?

Svaret er nei.

Snarere tvert imot faktisk…

En av de tingene man kan lese om ganske mange steder i disse dager er mangelen på fosterhjem i Norge. Det forsøkes rekrutteres nær sagt over alt i sosiale medier samt i vanlige media.

Dette innlegget her skal ikke handle om hvorfor det er så stort behov for fosterhjem eller riktigheten av alle plasseringer som skjer. Det er heller ikke et innlegg for eller imot barnevernet. Dette er et innlegg som kanskje kan hjelpe noen av de som forviller seg inn på diverse barnevern- og fosterhjemskritiske sider på feks Facebook til å forstå at virkeligheten er ikke slik som mange av de skrivende inne på den siden forfekter. Det er forøvrig de samme folka som hevder de aldri hadde kontakt med barnevern før den ene gangen de sendte barnet i barnehage med for tykke brødskiver og ble fratatt barnet på dagen. Men det er noe annet..

Det er sjelden man ser så mye løgn og misvisende opplysninger samlet på ett sted som når man en gang i mellom havner borti et anti-barnevern og anti-fosterhjem innlegg i avis eller på andre sosiale medier når det gjelder penger og godtgjørelse for å være fosterhjem.

 

Du kan lese

“Fosterhjemmene sitter bare på ræva og håver inn penger”.. “Fosterhjemmene tjener 600 tusen pluss pluss i året”.. “Fosterhjemmene får 70-80 tusen pr barn pr måned” osv. Det er ikke måte på hvordan disse folka slenger rundt seg med påstander, uten å en eneste gang høre på enkelte som drister seg til å prøve diskutere, forklare og se på nyansene. Det er ikke villighet til å ta inn over seg noe som helst. Det verste er faktisk da en av deres egne, enten i form av å ha vært fosterbarn selv eller ha inngående kjennskap gjennom å ha overlatt barn til nære venner eller slekt, forteller hva som er faktum.. Da kaster ulvene seg over de og avfeier de med “Du vet ikke noe om dette, du jobber vel for barnevernet du”…

 

Faktum:

Som fosterhjem får du A) Lønn pr barn du velger gi et hjem, og B) Utgiftsdekning for det samme barn.

Lønn får du fordi du tross alt tar på deg en jobb for samfunnet. Utgiftsdekning får du fordi det følger mer-utgifter med et ekstra barn.

Lønn pr måned pr barn er i dag ca 8200,- . Disse pengene må du skatte av. Med en normal skattesats sitter man igjen med ca 6000,- pr måned. Dette er penger som skal dekke opp for alle generelle ekstra/økte regninger/utgifter man får ved å ha et ekstra barn i hus + lønn for jobben man gjør. (uten at det betyr noe, hvor mange jobber hadde du tatt som hadde denne lønnen for å være på jobb 24 timer i døgnet?)

Utgiftsdekningen pr barn er i dag fra 5200,- til 7700,-. (øker med barnets alder) Disse pengene skal ikke beskattes. Dette er penger som skal dekke opp klær og kostnader til fritidsaktiviteter etc. I tillegg til dette kommer barnetrygden for barnet. (Barnetrygd følger barn uavhengig hvem som har omsorgen)

 

Så;

Dette jeg har listet opp her er det som staten har lagt opp som satser for fosterhjem.

Hvor kommer så disse “vanvittige” beløpene som nevnes i anti-gruppene fra? Jo;

 

Frikjøp:

Hvis barnevernet anser det som nødvendig/best at en av fosterforeldrene er helt eller delvis hjemmeværende i ett eller flere år fordi barnet har best av det, så erstatter selvsagt barnevernet den tapte arbeidsfortjenesten som oppstår inntil en viss grense.

Da kommer disse beløpene som det snakkes om. Det kan også forekomme økte ytelser/støtte på bakgrunn av barnets tilstand/behov.

 

 

MEN; Et frikjøpsbeløp kommer ikke på toppen av vanlig lønn, det er istedenfor!

Dette har kritikerne selvsagt ikke lyst å nevne i innleggene sine. Det høres jo mye bedre ut å si at “fosterhjem sitter på rævva og håver inn penger”, kontra det å forklare at den og den har jo tross alt tatt permisjon fra jobben sin for å være hjemme med et barn som trenger det og får dekket tapt arbeidsfortjeneste. Denne dekningen må beskattes på lik linje som vanlig lønn.

Det er greit å være motstander og kritiker, men diskuter på skikkelig grunnlag.

 

 

 

8 kommentarer
  1. Jeg ser det skal fleipes og harseleres på denne bloggen. Den forakt og uvitenhet du utfolder overfor familier som fortvilet forsøker å vekke samfunnet til å se i øynene hva barnevernet har gjort mot deres barn og dem selv, skal den være fleip? Den er dypt krenkende overfor mennesker det er begått krenkelser mot allerede. Har du festet deg ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols dom mot Norge i Trude Lobbens sak? Har du lest nøye om hvordan den norske regjeringsadvokaten gjentok barnevernets usannheter da saken ble prosedert for Storkammeret i Strasbourg? Kjenner du til den tilsvarende fremgangsmåten Norge prøvet seg med overfor Adele Johansen sammesteds for 23 år siden, og det skadeverket Norge fortsatte med overfor henne etter at Norge var dømt for å ha krenket menneskerettighetene?

   Ditt grunnleggende feilresonnement er at du ukritisk tror at et barn som tas med tvang fra sine egne foreldre av barnevernet, hadde det ille der, at foreldrene er ubrukbare, at barn og foreldre ikke føler noen samhørighet og lengsel, at barnevernet snakker og bedømmer på sann og riktig måte, og at fosterforeldre ‘gjør en jobb for samfunnet’ ved å gjøre det mulig for barnevernet å krenke barnets rett til sin EGEN familie på denne måten.

   Jeg har tvert imot i svært mange saker, blant annet noen hvor jeg selv har fungert som sakkyndig vitne i retten og fylkesnevnden, sett mere løgn og fordreining fra barnevernets side av alt, fra grunnleggende, dagligdagse fakta til spekulativ ideologi, enn jeg noen gang har opplevet, og av langt mere graverende art enn det fortvilede foreldre som forsøker å hjelpe sine barn som barnevernet har skilt fra dem.

   De fleste familier som fratas sine barn, er relativt fattige. De summene du mener bare er rett og riktig for å gjøre ‘en jobb’, er slike at barnas virkelige familier kunne gjort livet meget lettere for sine kjære barn med bare en brøkdel. Men nei, du forakter disse hvis desperasjon du har ‘havnet borti’ på sosiale media.

   Det er ingen mangel på fosterhjem i Norge, tvert imot, det er mangel på respekt for familienes kjærlighetsbånd til sine nærmeste. Kanskje du har noe nedsettende å si om faren i eksempel (d) her?:
   “Barnevernet – dessverre en skadevolder – 2”
   http://www.mhskanland.net/page2/page70/page70.html

   Uheldig å være anonym når man skriver et slikt nedsettende innlegg som du gjør. Selv beflitter meg på å være åpen når jeg skriver om så alvorlige ting som familieødeleggelser foretatt av Norges sosialvesen. Du har etter mitt syn meget å lære, men kommer neppe til å ville lære det.

   Når du uttrykker deg som du gjør overfor mennesker du forakter, er det meg dessverre nærmest umulig å gjøre som din blogg prediker nederst: “Unngå personangrep (og sjikane) og prøv å holde en hyggelig tone…”. Jeg setter “og sjikane” i parentes, idet jeg nok ikke synes at det jeg sier er særlig sjikanøst. Hva ditt eget innlegg er, er et annet spørsmål; det kunne saktens betinge kraftigere lut enn mitt.

   Marianne Haslev Skånland

   1. Hei

    Har du lest innlegget? Har du lest at jeg skriver at dette ikke handler om barnevernet og deres riktighet eller feilbarhet i uttak og plassering av barn? Fleipe og harselere? Vennligst forklar. Jeg har skrevet et innlegg som belyser og informerer om hva samfunnet betaler fosterhjem. Du går rett i strupen på barnevernet i et innlegg som handler om fosterhjem. Det er dessverre ofte det som skjer.

    1. Hentet fra Kirkens Bymisjon sine nettsider: “I dag er imidlertid nesten halvparten av fosterhjemsoppdragene forsterkede. Det innebærer at en av fosterforeldrene frikjøpes fra jobb på hel- eller deltid for å være fullt tilstede for barnet.

     På Heggeli har vi ikke ordinære fosterhjem, kun familiehjem, et forsterket fosterhjem “

     1. Som også er helt greit å snakke om, men da må du gjøre det klart når du går inn i en diskusjon. Fosterhjem, forsterkede fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem. Alle skaper forskjellige innfallsvinkler inn i diskusjonen.

  2. Å være fosterhjem kan være en attraktiv karrierevei for mange idag. Det er et tøft arbeidsmarked, og mange ser muligheter i å ha fosterhjem som yrke. Stadig flere fosterhjem er såkalte “forsterkede”. Det betyr frikjøp med årslønn på ca 500 000 kr i året. I tillegg kommer barnetrygd og utgiftsdekning på inntil 8200 kr i måneden. Er man litt økonomisk snart, kan man spare ca halvparten av denne, ca 50 000 kr i året, skattefritt. I tillegg kommer diverse engangsstønader. Så da er man oppe i ca 600 000 kr i årslønn.

   I tillegg får man et nytt familiemedlem. Mange ønsker seg det. Svarer ikke barnet til forventningene, kan man bare sende barnet videre i systemet, og håpe på at neste barn er snillere. Mange gjør dette, fosterbarn flytter i gjennomsnitt 5 ganger gjennom oppveksten.

   1. Frikjøp betyr at man har en jobb som barnevernet ber deg ta fri fra for å være mer tilgjengelig for barnet. Da kjøper de deg fri fra jobb og erstatter den arbeidsinntekten du ellers ville hatt. Har man ikke jobb og blir fosterhjem blir man jo ikke frikjøpt fra noe, da gjelder de satser jeg skriver om. Ja, jeg vet at det er forskjell på privat og offentlig godtgjøring, jeg skriver om hva det offentlige har som sats. Hvor har du beløpet 500 000 fra?

    Jeg velger å tro at majoriteten av mennesker som blir fosterhjem gjør dette for å hjelpe og ikke for økonmiske grunner. Ja, jeg vet det finnes eksempler og råtne egg også her, men velger altså å tro at det er unntakene.

    1. Ca. 500 000 kr. Poenget er ikke nøyaktige tall her.

     Fosterhjem er en jobb du blir ansatt i dersom man er såkalt “familiehjem”. Da handler det ikke om å være frikjøpt fra tidligere jobb. Det samme er beredskapshjem. Det er også en ordinær jobb, det handler ikke om frikjøp her heller.

     1. Dette er litt av problemet ikke sant. Jeg skriver om fosterhjem slik de aller fleste tenker på et fosterhjem, dvs der man er en familie som tar inn et barn som samfunnet mener trenger en plassering (og jeg diskuterer fortsatt ikke hvorvidt det er rett beslutning eller ikke). Så kommer du og snakker om summer uten å bemerke at det du snakker om er “familiehjem” eller beredskapshjem. Skal man snakke om en sak, debattere en sak etc så må man gjøre det klart hva grunnlaget for diskusjonen er først. Begge deler du nevner er jo noe helt annet enn å bli et ordinært fosterhjem, noe jeg antar (uten å vite) at det er flest av. Beredskapshjem er jo noe helt annet enn både ordinært fosterhjem og familiehjem.. som jeg forøvrig googlet nå for å finne definisjonen på:
      Familiehjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et institusjonsopphold. Familiehjemmet følges opp av egne konsulenter som instruerer og gir individuell veiledning i tillegg til at familiene får støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem. Krav til familiehjem
      En av de voksne er engasjert av Bufetat på heltid og inngår oppdragsavtale om lønns- og øvrige betingelser. I utgangspunktet er det ønskelig at den voksen som er oppdragstaker har relevant utdanning. Tidligere erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring, samt personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. Familiehjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring eller annen opplæring. I tillegg vil familiehjemmene motta opplæring særskilt knyttet til de ulike oppdragene og blir gitt generell kunnskap på fagfeltet.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg