Dødsulykke…igjen..

Jeg bruker nå min reservasjonsrett..!!!

Så har det skjedd igjen… Dødsulykke på E16.. Denne ulykken skjedde riktig nok ikke i forbindelse med noen av de stedene jeg skrev om i en tidligere bloggpost som jeg kalte “Dødsveien Hønefoss – Oslo” som kan leses HER.. Men, stedet er på veien Hønefoss – Oslo. Denne ulykken skjedde på en relativt oversiktlig del av E16 som du kan se av bildet (foto: Ole Edvin Tangen) men oversiktlig eller ikke, ulykken havner inn i rekken av ulykker som skjer på E16 støtt og stadig.. Det dør folk på denne veien altfor ofte og det kan jo ikke fortsette sånn.. Derfor kommer jeg må med følgende brannfakkel siden reservasjonsrett er i vinden om dagen:

Jeg reserverer meg herved mot:

-at den delen av skattepengene mine som går inn i potten for samferdsel går til å holde statlige byråkrater i jobbene sine..

-at skattepengene mine inn i samferdsel går til noe annet enn å sørge for trygge veier..

-at toskeskap i politikken skal hindre en god utnyttelse av midler og plan for/bygging av nye trygge veier..

-at regjeringsskifter hindrer arbeid med å trygge livene til de som betaler lønna til politikere, nemlig skattebetalerne..

-at veiavgiften går til noe annet enn å sørge for nye gode trygge veier samt hurtig sikring/utbedring av de eksisterende..

-at vegvesenet setter opp midtdelere der det ikke er nødvendig og omvendt…

-at stamveien mellom øst og vest behandles som en kjerrevei og bare klattes på…

-at vi som skattebetalere skal fortsette å stå med lua i handa og håpe på gode veier..

-at løgnen om inflasjon pga veibygging fortsatt skal hindre å redde menneskeliv…

Dessverre så er det sånn at alle Norges regjeringer har samarbeidet om å holde veistandarden i Norge på et minimum i altfor lang tid. Det er ingen av de politiske partiene som har sittet i regjering siden Norge fant olje som kan snakke seg vekk fra det faktum.

Jeg for min del er dritt lei det..

Jeg reserverer meg..!!

7 kommentarer

Siste innlegg